• 1slide1.jpg
  • 2IMG_4345.JPG
  • 3een wolkje.jpg

Het helpt!

“Lange tijd dacht ik mijn verslaving zelf te kunnen overwinnen. Ik wist dat ik het in me had, zelfs na iedere tegenslag, keer op keer. Vincent heeft die gedachte bevestigd en me het vertrouwen gegeven dat ik het ook zelf kon doen. Ik heb alleen moeten leren hoe. Vincent heeft een hele praktische aanpak gebaseerd op het 'Vat van Zelfwaardering' van Gertjan van Zessen. Tijdens het counsellinggesprekken heb ik geleerd om mijn gevoel van eigenwaarde te vergroten (vat te vullen). Al snel waren de eerste resultaten te zien. Wat uiteindelijk echt geholpen heeft is het over een lange termijn blijven bekrachtigen van veranderingen totdat het vat stabiel gevuld is. Want een verslaving beïnvloedt alle aspecten van je leven. Uiteindelijk is een vangnet gevormd dat een terugval moet voorkomen. Counselling heeft mij veel gebracht, het heeft mijn een stabieler persoon gemaakt. Ik heb geleerd erop te vertrouwen dat ik het leven aankan, ook in zware tijden en ervan te genieten in goede tijden. Hierdoor valt de drang en de impuls van de verslaving langzaam weg. Ik heb geleerd om te gaan met de verslaving. Dit is een continu proces, ook na het counsellingtraject. Counselling werkt echt!" (Jan S.)

"Mensen in mijn omgeving zeiden wel eens vaker: "Als jij alcoholist bent, ben ik er ook een." Op die manier kun je problemen natuurlijk makkelijk wegwuiven, maar op een bepaald moment in mijn leven wilde ik mijn drankprobleem toch aanpakken. Wat voor de een geen probleem is kan dat namelijk voor de ander wel zijn. Zo ook voor mij. Ik was niet blij met mijzelf als ik weer eens teveel had gedronken en ik kwam er ook vaker door in de problemen. Via een kennis kwam ik uit bij Steenbrink Counselling. Toen ik bij Vincent aanklopte wist ik nog weinig van zijn aanpak, maar na een vrijblijvend kennismakingsgesprek besloot ik het te doen. Het is verrassend te merken dat de aanpak van het 'Vat van Zelfwaardering' zo simpel maar tegelijk zo doeltreffend is! Door samen mijn zelfvertrouwen te vergroten voel ik mij steviger in mijn schoenen staan, waardoor ik in moeilijke situaties beter bij mijzelf kan blijven en kan praten vanuit een 'voller vat'. De aandrang om dan naar een drankje te grijpen is dan minder groot. Ik sta nu op eigen benen en het is nog niet altijd even gemakkelijk, maar door de handvatten die Vincent mij heeft aangereikt ben ik wel in staat om mijzelf te zien en om de juiste beslissingen te maken. En ook prettig om te weten: als ik hulp nodig heb kan ik altijd bij Vincent aankloppen!" (Tom P.)

 “Ik ben niet meer in oude patronen teruggevallen en ervaar dat de seksverslaving er niet meer is. In die zin werkte het zelfhulpprogramma. Ik heb er zeer veel aan gehad. Ik heb nu meer ruimte om aan mijn andere levensthema te werken. Ik ben me echter zeer bewust en onmetelijk dankbaar voor de hulp die je me hebt geboden. Ik weet nu zeker dat je een goed counsellor bent.” (Bert S.)

“Ik heb de gesprekken als heel positief prettig ervaren. Vincent heeft een hele open en goed luisterende houding en motiveert. Hij dringt geen oplossingen op, maar laat mij vrij zoeken en kiezen, waardoor ik uit een heel negatieve situatie heb kunnen komen." (Cees van L.)

“Ervaringsdeskundigheid heeft een eigen positie in de behandelaar/cliëntrelatie die lastig kan zijn. Vincent blijft realistisch en kritisch op zijn eigen functioneren in het vinden van een juiste balans tussen openheid en afstand bewaren.” (Evelien J.)


Copyright 2015 All Rights Reserved Steenbrink Counselling

Steenbrink Counselling
Oranjeplein 86
6224 KR Maastricht
T 043-2043015
E info@counsellingbijverslaving.nl

Member of