• 1slide1.jpg
  • 2IMG_4345.JPG
  • 3een wolkje.jpg

Counselling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening, persoonlijk en met aandacht. Het is resultaatgericht, pragmatisch en daagt uit om onbevooroordeeld naar je situatie te kijken. In de kern gaat het om helpen doelen te formuleren en handelen deze te bereiken. Het is geen coaching, ook geen therapie in zuivere zin maar ergens er tussen in. Het hoe en wat van counselling wordt duidelijk in een drie minuten durende animatiefilm van de ABvC.

Verslaving is een complex geheel. Herstel richt zich op het samenspel tussen verschillende levensgebieden (cliënt, omgeving, systeem). Counselling sluit goed aan bij deze aanpak om een verandering/beweging te bewerkstelligen.

Jij als cliënt bent de belangrijkste succesfactor (40%), naast de werkrelatie tussen counsellor en cliënt (30%). Dan komen hoop en verwachtingen (placebo) en interventies (beiden 15%). Methoden en technieken zijn zeker niet onbelangrijk, zij bieden namelijk kader en structuur.

Ervaringsdeskundigheid verbindt ervaring met kennis en kan zo de werkrelatie tussen counsellor en cliënt in positieve zin ondersteunen.


Copyright 2015 All Rights Reserved Steenbrink Counselling

Steenbrink Counselling
Oranjeplein 86
6224 KR Maastricht
T 043-2043015
E info@counsellingbijverslaving.nl

Member of