• 1slide1.jpg
  • 2IMG_4345.JPG
  • 3een wolkje.jpg

HBO opleiding Psychosociale Basiskennis (PLATO) inclusief jaarlijkse bijscholing, CPION gecertificeerd.
Training Positieve Gezondheid (iPH/Fontys).
Academie voor Counselling en Coaching, niveau 1 en 2 (ACC).
Gecertificeerd Vat van Zelfwaardering (Gertjan van Zessen) inclusief bijscholing.

Register Counsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC).
De praktijk voldoet aan de eisen van de RBCZ (visitatiecertificaat ABvC).
Toegelaten zorgaanbieder WMO Maastricht-Heuvelland.
Ingeschreven in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).
Ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ.
Vektis heeft aan Vincent Steenbrink een AGB-code hulpverlener en aan Steenbrink Counselling een AGB-code organisatie toegekend.

De Algemene voorwaarden van de ABvC zijn van toepassing inclusief de gedragscode van de counsellor en de klachtenregeling. De gedragscode is in te zien op de website van de ABvC en is ook te verkrijgen bij Steenbrink Counselling. De klachtenregeling wordt namens de ABvC uitgevoerd door de SCAG. Hierin zijn de algemene regels van de ABvC beschreven voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten aangaande de verleende zorg. Het Klachtenreglement kunt u hier downloaden. 

De Privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de AVG kunt u hier downloaden. Deze is onderdeel van de behandelovereenkomst.

 


Copyright 2015 All Rights Reserved Steenbrink Counselling

Steenbrink Counselling
Oranjeplein 86
6224 KR Maastricht
T 043-2043015
E info@counsellingbijverslaving.nl

Member of