• 1slide1.jpg
  • 2IMG_4345.JPG
  • 3een wolkje.jpg

Ben je het zat om steeds maar weer te beloven: "vandaag stop ik, dit was de laatste keer"? Heb je het idee dat je eigen verslaving of de verslaving van je naaste je leven bepaalt? Wil je de verslaving een halt toeroepen en anders leren omgaan met emoties en gedrag? 

Heb je als ondernemer moeite om signalen bij medewerkers te herkennen?

Ik help je het roer om te gooien. Ik bied als verslavingsexpert persoonlijke, professionele hulp bij verslavingen als je al vaker zelf hebt geprobeerd te stoppen met problematisch middelengebruik (alcohol, drugs) of obsessief gedrag (seks, relaties, eten, gamen). Ik lever maatwerk, ga uit van jouw mogelijkheden en kracht (ofwel hulp bij zelfhulp bij verslaving).  

Loslaten van ingeslepen patronen gaat niet vanzelf, daar moet je bewust voor kiezen. Counselling kan je daarbij helpen. Ik bereik goede resultaten met met Vat van Zelfwaardering. Eenmaal op weg merk je dat er ruimte komt, dat je je nuchterheid herwint en je jezelf stap voor stap opnieuw leert ontdekken. Kiezen voor herstel is koersen naar hernieuwde vrijheid.

Ik werk vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Hulpbijzelfhulp sluit daar perfect op aan. Het gaat om de acties die jij belangrijk vindt, rekening houdend met wat je kunt. Het spinnenweb is een instrument om de aandacht te richten op de hele mens met alle wensen en behoeften (holistische benadering). Verslavingen staan ook nooit op zichzelf.

Hulpbijzelfhulp legt de verbinding tussen professionele hulp bij verslaving en zelfhulp door ervaringsdeskundigheid in te zetten. Ik beschik als Register counsellor over gedegen vakkennis en (ervarings)deskundigheid om jouw bewustwording- en veranderingsproces te faciliteren. 


Copyright 2015 All Rights Reserved Steenbrink Counselling

Steenbrink Counselling
Oranjeplein 86
6224 KR Maastricht
T 043-2043015
E info@counsellingbijverslaving.nl

Member of